Degazör Tankı

 

Kazan besi suyunda bulunan O2 ve CO2 gazları aşırı korozyana (erimelere, delinmelere vb.) neden olur. Bu gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan tank ‘’DEGAZÖR TANKI’’ olarak adlandırılır. Degazör tankı sistemi tank ve dom olarak ikiye ayrılır. Degazör tankı içerisine tankın kapasitesine göre üzerinde delikler bulunan boru yerleştirilir. Bu boru içerisinden buhar geçer. Degazör domu; dik, silindirik, CrNi316 kalite saçtan imal edilir. İçerisinde katmanlar halinde üst üste su dağıtıma elekleri bulunur. Bu paçalar; üzerinde delikler bulunan CrNi316 kalite saçtan imal edilen kısımdır.

Buhar tank içindeki suya daldırılmış konumdaki delikli borudan içeri gönderilir. Su seviyesinin üst kısmı buhar ile dolar. Kondens tankından çıkan su degazör domuna girer ve eleklerden geçerek su zerreciklerine ayrıştırılır. Aşağı doğru akarken buhar ile karşılaşır ve sıcaklığı yükselir. Sıcaklıık artışı nedeniyle O2 ve CO2 gazları serbest kalır. Çıkan gazlar domun üst kısmından tankı terkeder. Kısaca çalışma prensibi bu şekildedir.

Kategori: TANKLAR